Edukacja on-line

ciekaw i unikalne wpisy tematyczne

Ukończenie szkoły średniej i uzyskanie matury to jeszcze nie powinien być koniec edukacji. Matura, tak naprawdę powinna być dopiero początkiem, powinna być dopiero furtką do dalszej edukacji, która wchodzi po prostu na wyższy poziom, wchodzi na poziom zaawansowany. Najważniejszą sprawą po zakończeniu szkoły średniej i po uzyskaniu matury, powinno być  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe

W miernictwie warstw domieszkowanych można wyróżnić następujące dziedziny działalności pomiarowej: 1) kontrolę bieżącą, kontrolę rozszerzoną, miernictwo specjalne. Kontrolę bieżącą procesów dyfuzji, występujących w czasie wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych, prowadzi się zwykle, wykonując pomiary rezystancji powierzchniowej Rs na płytkach próbnych za pomocą sondy czteroostrzowej. W przypadku warstw implantowanych kontrola Rs nie jest  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe
04
gru

Metalizowanie

Metalizacja wielowarstwowa Ti—Pt—Au, Ti—Pd—Au oraz —Au grubość poszczególnych warstw w technologii przyrządów półprzewodnikowych oraz układów hybrydowych wynosi odpowiednio jxm+nm + jun oraz fim + znalazła szerokie zastosowanie w profesjonalnych przyrządach półprzewodnikowych. Przyrządy półprzewodnikowe z metalizacją wielowarstwową w porównaniu z konwencjonalnymi przyrządami z metalizacją aluminiową są bardziej odporne na ekstremalne warunki  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe
04
gru

Matki

Autor Matki nie był odkrywcą tematyki proletariatu. Literatura dziewiętnastowieczna gwałtownie rozszerzyła, za sprawą naturalistów, zakres zainteresowań, objęła opisem właściwie cały świat człowieka. Jednakże przed Gorkim patrzono na proletariat, mimo współczucia i sympatii, bądź jak na słabo zróżnicowaną masę zastygłą w biernej beznadziejności i wybuchającą niekiedy niszczycielskim buntem, bądź— z przerażeniem  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe

Na procent upadków kur-mieszańców z krzyżowania kogutów rasy leghora z kurami ras ciężkich też oddziaływa genotyp; wyższą śmiertelność odnotowano wśród osobników pochodzących z krzyżowania kogutów rasy leghorn z kurami ras ciężkich (38,4%) niż wśród mieszańców z odwrotnego krzyżowania (20,8%). Przyczyn tych różnic doszukują się w interakcji między genami autosomalnymi a  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe
04
gru

Kometa potopu

Po tryumfalnym spełnieniu przepowiedni Edmunda Halleya wzrosło ogromnie zainteresowanie kometą noszącą jego nazwisko. Astronomowie zaczęli nie tylko coraz dokładniej wyznaczać jej przyszłe powroty do Słońca, ale i powroty przeszłe, chcąc prześledzić dawne jej dzieje. To zaś nie jest takie proste, jak komuś nie obeznanemu z zagadnieniem może się wydawać i  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe